Radio Fides, Bolivia, 6155 khz

 https://www.radiofides.com/